Aktuality

Podzimní semináře s Stevem a Mikem

„Po loňských úspěšných seminářích, k nám znovu zavítají Stephen B. Busckbee a Michal Dupont (USA), aby se s námi podělili o své bohaté zkušenosti. V letošním roce pořádáme tři semináře – Možnosti využití mandaly jako nástroje v psychoterapii, Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých a Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci. Více informaci naleznete v sekci „akce“.

„Mezinárodní konference při příležitosti 100. narozenin Virginie Satirové, Vancouver 24 – 26.6.2016“
Na konferenci se chystají také zástupci spolku INSPIRACE a na fóru přednesou příspěvek o naší práci na výcvicích i mimo ně. Příspěvek přednesou MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Jarmila Petrovská PhD. Více o konferenci se můžete dozvědět v odkazu:

http://www.satirconference.com/

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII.
„Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Výcvik je otevřený lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.

Koncepce a skladba výcviku

 Výcvik je koncipován na 4 roky (710 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání)

1)      rezidenční část (670 hodin) teorie, zážitková část, sebezkušenost, nácvik dovedností, skupinové supervize, intervize, eseje, domácí úkoly
Cena: 180 Kč hodinu, individuální sebezkušenost a supervize se platí zvlášť.

 2)      individuální sebezkušenost        (20 hodin)
Cena: 500,-Kč za jednotku (45 min.) v prvních dvou letech výcviku

 3)      individuální supervize (20 hodin) – možnost pracovat ve dvojicích
Cena: 600,-Kč za jednotku (45 min.).

Garantka výcviku:
MUDr. Alexandra Beránková

Ředitelka výcviku:
Mgr. Lubica Lichorobiecová

Rezidenční část výcviku vedou: Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Jitka Varyšová, PhDr. Petr Štěpaník. 

Více informací, včetně přihlášky naleznete v sekci akce.