Plán činnosti spolku INSPIRACE v roce 2019

24. 1. 2019 Členská schůze spolku Inspirace (Ostrava-Martinov). Určeno pro členy Inspirace.
21. 3. – 24. 3. 2019 MOVISA 7 (setkání výcvikové komunity)
6. 4. 2019 Sebeúcta aneb “Jak posílit zdravý vztah k sobě”, lektorují PhDr. Olga Bukovjanová, Mgr. Jana Hořínková. Seminář je určen pro odborníky z pomáhajících profesí a veřejnost. Místo konání: Frýdek-Místek
16. 5. 2019 Videoseminář – terapeutická práce Johna Banmena nebo Kathlyne Maki-Banmen (komentovaný překlad) lektoruje PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D., určeno pro absolventy psychoterapeutických výcviků MOVISA a odpovídajících programů. Seminář proběhne ve Frýdku-Místku od 16.00 do 19.00 hodin.
6. 6. – 9. 6. 2019 MOVISA 7 (setkání výcvikové komunity)
11. – 14. 6. 2019 Úvod do neurovědy a satirovského přístupu v Sand Tray terapii, odborný kurz, lektoruje Madeleine De Little, MTC, RTC, RCS, Ph.D. Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm. Určeno pro absolventy a frekventanty psychoterapeutických výcviků MOVISA a odpovídajících programů.
13. 9. – 19. 9. 2019 MOVISA 7 (setkání výcvikové komunity)
26. 9. 2019 Členská schůze spolku Inspirace (místo a čas budou upřesněny). Určeno pro členy Inspirace
říjen 2019 Nové způsoby práce s rodinnými mapami, lektorují PhDr. Jarmila Petrovská, Ph.D., Mgr. Petr Hýl. Odborný seminář pro absolventy psychoterapeutických výcviků MOVISA a odpovídajících programů. Termín a místo konání upřesníme v průběhu roku.
8. 11. – 9. 11. 2019 Mé zdroje ke změně aneb „MANDALA“ jako způsob péče (nejen) o sebe, lektorují PhDr. Olga Bukovjanová, Mgr. Jana Hořínková, určeno pro odborníky z pomáhajících profesí a veřejnost.
21. 11. – 24. 11. 2019 MOVISA 7 (setkání výcvikové komunity)
listopad 2019 Vánoční večírek Inspirace
Poznámka: Přesná data, místa a časy konání budeme průběžně upřesňovat

Pozvánka na seminář

Inspirace pořádá 1. videoseminář pro absolventy MOVIS “Terapeutická práce Johna Banmena (komentovaný překlad)”.  Seminář se uskuteční 16. 5. 2019 (od 16.00 do cca 19.00 hod.) v prostorách ambulance klinické psychologie PhDr. J. Petrovské, Zámecké náměstí 41, Frýdek-Místek. Bližší informace o kurzu naleznete v pozvánce.
Pozvánka: https://drive.google.com/open?id=17txyYwjLdz8eEBo9oe-bCh54TDss_VEv

Pozvánka na seminář

Inspirace pořádá odborný kurz ” Úvod do neurovědy a satirovského přístupu v Sand Tray terapii”. Kurz se uskuteční ve dnech 11. až 14. 6. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm. Lektorkou kurzu je Madeleine De Little, MTC, RTC,  RCS, Ph.D. a účastnícici budou mít možnost seznámit se s originální metodou Sand Tray. Bližší informace o kurzu naleznete v pozvánce.

Pozvánka:  https://drive.google.com/open?id=1isn5wGV1PwTXgb-PrDsIl7WgzfZu9NAb

Příloha pozvánky: https://drive.google.com/open?id=16Qw_xDOfaJ54_Pp8hrbcqqhRnBf1-i3u

Přihláška: https://goo.gl/forms/3udPKJJcAMM2RDX63

Kurz je již plně obsazen. V případě, že chcete být evidováni jako náhradníci, vyplňte přihlášku. V současnosti nemůžeme garantovat, že se

Podzimní semináře se Stevem a Mikem 2018

Již počtvrté jsme měli možnost u nás v říjnu přivítat milé přátele z USA Stephena Buckbeeho a Michaela Duponta z Michiganu. Oba jsou zkušenými lektory, terapeuty a žáky V. Satirové, kteří vyučují nejen doma v USA, ale také v Evropě a Asii. Jsme velmi rádi, že přijali naše pozvání a přijeli se s námi podělit o své bohaté zkušenosti a inovativní postupy při práci s jednotlivci i celými rodinami.
Po úspěšných seminářích z minulých let jsme se letos rozhodli připravit program, který by nabízel možnost učení a zároveň růstu, sebepoznání, ale i sblížení a vzájemného poznání s dalšími kolegy. První část programu proto proběhla v malebném Rožnově p. Radhoštěm jako růstová komunita a byla určena zkušeným satirovcům – terapeutům, psychologům a psychiatrům, absolventům psychoterapeutických výcviků Movisa.
V nabitých pěti dnech jsme měli možnost se rozvíjet, sdílet své zdary i nezdary, jít blíž ke svému já, k vnitřní rovnováze, rozvíjet umění být tady pro druhé, ale i pro sebe, vnímat a pečovat o své osobní i pracovní potřeby měnící se v průběhu času. Oba lektoři nás kurzem provedli s humorem, lehkostí i hloubkou opřenou o léta praxe a klinických zkušeností. Viděli jsme, jak prostřednictvím rodinných map, prvků rodinné rekonstrukce a práce s mandalou můžeme pomoci klientům objevovat jejich nenaplněná přání a hledat zdroje potřebné ke změně.
Účastníci odjížděli obohacení o osobní zážitky, nové pohledy na práci s rodinnými mapami, mandalou, sochání a další satirovské nástroje.
Druhá část programu byla určena pro odborníky z veřejného i neziskového sektoru, kteří pracují s dětmi, dospělými i celými rodinami. Proběhla již tradičně v Ostravě jako dvoudenní seminář „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“.
Tentokrát se lektoři zaměřili více na konkrétní kazuistiky účastníků a na psychohygienu pomáhajících. Důležitým tématem byla prevence a překonání sekundárního traumatického stresu (compassion fatique), kterému jsou lidé v pomáhajících profesích vystaveni a o kterém se u nás zatím příliš nehovoří. Pomocí sochání mohli účastníci pod laskavým vedením lektorů nahlédnout na rodinný systém svých klientů. Lektoři se zaměřili nejen na lepší pochopení dynamiky rodinného systému, ale také na porozumění postavení pomáhajícího pracovníka v konkrétním případě, včetně jeho profesionálních a osobních hranic.
Celkem se seminářů zúčastnilo 74 lidí a dle reakcí účastníků lze soudit, že to byl dobře využitý čas.
Z ohlasů účastníků:
“Oslovily mě nové způsoby používání satirovských nástrojů, hloubka lidskosti obou lektorů, kontakt s ostatními na lidské rovině.“
“Nesmírně děkuji lektorům za odborné a lidské obohacení a za lásku.”
“Uvědomila jsem si, jak důležitý je kontext a chaos (přínos chaosu). Lektoři byli úžasní, spojila jsem se se svou výjimečností.”
“Děkuji za Váš humor, práci, zkušenosti a radost s jakou to předáváte dál.“
“Uvědomil jsem si, jak důležité je postarat se sám o sebe a nenechat všechnu zodpovědnost na sobě.”