Aktuality

Podzimní semináře se Stevem a Mikem, poslední možnost přihlášení
Velmi si vážíme zájmu o naše akce. Seminář „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“ je již naplněn a není možné se nadále hlásit. V případě zájmu můžete být zařazení do seznamu náhradníků a semináře se zúčastnit, kdyby se někdo rozhodl svou přihlášku stornovat.
Využijte proto poslední možnost přihlášení na semináře „Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých“ a „Možnosti využití mandaly jako nástroje v psychoterapii II.“ ve kterých zbývá několik posledních míst. Dodatečný termín pro přihlášení je do 9.10.2016.

„Mezinárodní konference při příležitosti 100. narozenin Virginie Satirové, Vancouver 24 – 26.6.2016“
Na konferenci se chystají také zástupci spolku INSPIRACE a na fóru přednesou příspěvek o naší práci na výcvicích i mimo ně. Příspěvek přednesou MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Jarmila Petrovská PhD. Více o konferenci se můžete dozvědět v odkazu:

http://www.satirconference.com/

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII.
„Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Výcvik je otevřený lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.

Koncepce a skladba výcviku

 Výcvik je koncipován na 4 roky (710 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání)

1)      rezidenční část (670 hodin) teorie, zážitková část, sebezkušenost, nácvik dovedností, skupinové supervize, intervize, eseje, domácí úkoly
Cena: 180 Kč hodinu, individuální sebezkušenost a supervize se platí zvlášť.

 2)      individuální sebezkušenost        (20 hodin)
Cena: 500,-Kč za jednotku (45 min.) v prvních dvou letech výcviku

 3)      individuální supervize (20 hodin) – možnost pracovat ve dvojicích
Cena: 600,-Kč za jednotku (45 min.).

Garantka výcviku:
MUDr. Alexandra Beránková

Ředitelka výcviku:
Mgr. Lubica Lichorobiecová

Rezidenční část výcviku vedou: Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Jitka Varyšová, PhDr. Petr Štěpaník. 

Více informací, včetně přihlášky naleznete v sekci akce.