Klub příznivců plnějšího lidství je volné sdružení lidí, kteří se vzdělávají ve filosofii a praxi humanity a jejího rozvoje se skutečným využitím lidského potenciálu pro blaho jedince, rodiny i společnosti podle učení Virginie Satirové , jejich spolupracovníků a následovníků.

Výměna zkušeností lidských i terapeutických prostřednictvím růstových přístupů vedoucích k plnějšímu lidství na přátelských, intervizních a supervizních či terapeutických setkáních.

Více o Poslání Klubu

Členství v klubu je neformální, je na základě dobrovolnosti, účast na akcích klubu není podmínkou, podpora klubové činnosti je však důležitá.

Více o Klubová příslušnost

Jde o přihlášení se k výše uvedeným hodnotám a ochotě se podílet dle svých možností na naplňování poslání klubu tj. jak organizování nebo lektorování akcí profesního a osobnostního růstu.

Více o Jak se stát členem klubu