Nabídka seminářů s Walterem F. Zahndem, MSW, LCSW, BCD – emeritním profesorem Chico California State
University, Kalifornie, USA.

Podrobnější informace naleznete zde:

Mu ská skupina 2018_2

Lidský kaleidoskop_2

 

V říjnu proběhne pokračování úspěšných seminářů z roku 2016 a 2017. Seminář s názvem “Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci III.” Tentokrát se zaměříme více na práci s konkrétními kazuistikami účastníků a na psychohygienu pomáhajících. Více v sekci AKCE.

 

Na začátek června chystáme seminář SEBEÚCTA, ANEB JAK POSÍLIT ZDRAVÝ VZTAH K SOBĚ, o němž se dozvíte více v sekci AKCE.

 

Co se událo v roce 2017 v INSPIRACI

V krátké zprávě Vám představíme, co vše jsme v roce 2017 dělali.

Na jaře započal první rok dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného pro zdravotnictví Ministerstvem zdravotnictví „MOVISA VII.“ jehož ředitelkou je Lubica Lichorobiecová.  Výcvik obsahuje přes 695 hodin skupinové, 30 hodin individuální sebezkušenosti  a 30 hodin individuální supervize.

 V dubnu vedly Renata Koláčková, Jarmila Petrovská a Jitka Varyšová workshop na Odborném sympoziu klinických psychologů, pořádaném AKP ČR. Workshop se jmenoval „Osobní mandala – pečujeme o sebe?“ a propojoval osobní mandalu a teploměr.

V květnu vedl Petr Hýl workshop na mezinárodní AT konferenci, kterou každoročně pořádá Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Dopolední workshop byl zaměřen na komunikaci a účastníkům představil intrapsychický a interpersonální model komunikace a jejich propojení. Workshop se jmenoval „Komunikace v adiktologii“

V říjnu do Ostravy přijeli naši přátelé Stephen Buckbee a Michael Dupont a pracovali se třemi skupinami. Nejprve to byl třídenní seminář pro zkušené satirovské terapeuty „Využití rodinných mapa a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi“. Další dva semináře byly dvoudenní – „Možnosti práce se závislým klientem“ a „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“. Celkem se seminářů zúčastnilo 96 lidí a dle reakcí účastníků lze soudit, že to byl dobře využitý čas.

V listopadu vystoupili na 31. Česko-slovenské psychoterapeutické konferenci v Piešťanech Lubica Lichorobiecová a Petr Štěpaník s workshopem „Mandala jako nástroj péče o terapeuta“. Na tomto workshopu pracovali psychoterapeuti se svými mandalami a hledali možnosti jak o sebe více pečovat.

V Satir Journal Vol 5, No 1 (2017) vyšel článek Ondřeje Sekery „Outcome of psychotherapeutic training MOVISA (Model of Virginia Satir).“   Příspěvek představuje výsledky výzkumného šetření, konkrétně faktory a okolnosti, které ovlivnily frekventanty absolvující psychoterapeutický výcvik Movisa IV. Sleduje zejména jeho konkrétní dopady na frekventanty, které souvisí s tímto psychoterapeutickým výcvikem. Psychoterapeuti v provedených interview identifikují ty oblasti, ve kterých vnímají změny (posuny) na profesní, ale také osobní rovině.

V roce 2018 bude pokračovat MOVISA VII., připravujeme více seminářů pro odbornou i širší veřejnost, pětidenní komunitu se Stevem a Mikem a těšíme se, že si pořádně užijeme další výlet kolem slunce.