Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MOVISA VII.
„Inspirace – Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Výcvik je otevřený lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích, přednostně těm, kteří systematicky pracují s klienty.

Koncepce a skladba výcviku

 Výcvik je koncipován na 4 roky (765 hodin), frekvence setkávání 4 x ročně (tři čtyřdenní a jedno sedmidenní setkání)

1)      rezidenční část (695 hodin) teorie, zážitková část, sebezkušenost, nácvik dovedností, skupinové supervize, intervize, eseje, domácí úkoly
Cena: 180 Kč hodinu, individuální sebezkušenost a supervize se platí zvlášť.

 2)      individuální sebezkušenost        (30 hodin)
Cena: 500,-Kč za jednotku (45 min.) v prvních dvou letech výcviku

 3)      individuální supervize (40 hodin) – možnost pracovat ve dvojicích
Cena: 600,-Kč za jednotku (45 min.).

Garantka výcviku:
MUDr. Alexandra Beránková

Ředitelka výcviku:
Mgr. Lubica Lichorobiecová

Rezidenční část výcviku vedou: Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Jitka Varyšová, PhDr. Petr Štěpaník.

 

Podzimní semináře se Stevem a Mikem, poslední možnost přihlášení
Velmi si vážíme zájmu o naše akce. Seminář „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“ je již naplněn a není možné se nadále hlásit. V případě zájmu můžete být zařazení do seznamu náhradníků a semináře se zúčastnit, kdyby se někdo rozhodl svou přihlášku stornovat.

Využijte proto poslední možnost přihlášení na semináře „Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých“ a „Možnosti využití mandaly jako nástroje v psychoterapii II.“ ve kterých zbývá několik posledních míst. Dodatečný termín pro přihlášení je do 9.10.2016.

 14 – 16. 10. 2016 „Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii II.“ 

Pokračování úspěšného semináře zaměřeného na hlubší pochopení a osvojení si souvislostí systému mandaly. Seminář nabídne účastníkům demonstrace terapeutických intervencí a intenzivní procvičování těchto dovedností. Na žádost účastníků minulého kurzu jsme dobu konání prodloužili o jeden den, seminář tedy bude třídenní.

Pozvánka ZDE

Přihlášovací formulář ZDE

 

18.10 – 19. 10. 2016 „Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých“ 

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci nejen s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícícho či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci s jednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Pozvánka ZDE

Přihlášovací formulář ZDE

 

20.10 – 21. 10. 2016 „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“

Kurz bude zaměřen na představení, a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami v rozvodové situaci. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům, které jsou příčinou konfliktního chování rodičů, jenž má za následek vyostření sporu o děti, s velmi negativním dopadem na dětskou psychiku. Účastníci kurzu se seznámí s příčinami a důsledky těchto konfliktních situací, a získají dovednosti účinné podpory rodičovské komunikace. Představeny budou zejména možné intervence, které jsou použitelné při řešení obtížných situací v kontextu sociální práce s rodinou, která se rozpadá.

Pozvánka ZDE

Přihlášovací formulář ZDE

Podzimní semináře se Stevem a Mikem, poslední možnost přihlášení
Velmi si vážíme zájmu o naše akce. Seminář „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci“ je již naplněn a není možné se nadále hlásit. V případě zájmu můžete být zařazení do seznamu náhradníků a semináře se zúčastnit, kdyby se někdo rozhodl svou přihlášku stornovat.
Využijte proto poslední možnost přihlášení na semináře „Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých“ a „Možnosti využití mandaly jako nástroje v psychoterapii II.“ ve kterých zbývá několik posledních míst. Dodatečný termín pro přihlášení je do 9.10.2016.

 

„Mezinárodní konference při příležitosti 100. narozenin Virginie Satirové, Vancouver 24 – 26.6.2016“
Na konferenci se chystají také zástupci spolku INSPIRACE a na fóru přednesou příspěvek o naší práci na výcvicích i mimo ně. Příspěvek přednesou MUDr. Alexandra Beránková a PhDr. Jarmila Petrovská PhD. Více o konferenci se můžete dozvědět v odkazu:

http://www.satirconference.com/

INSPIRACE  si Vás dovoluje pozvat na dva unikátní semináře s našimi hosty, lektory Stephenem Buckbee a Michael Dupontem (USA).

OMLOUVÁME SE DŘÍVE PŘIHLÁŠENÝM, ALE DOŠLO K CHYBNĚ ZVEŘEJNĚNÝM TERMÍNŮM OBOU SEMINÁŘŮ V MINULÉ ANONCI. ZÁVAZNÉ TERMÍNY OBOU SEMINÁŘŮ JSOU 20 – 21.10.2015 A 23 – 24.10.2015.

20.10 – 21.10.2015 -Prevence sebepoškozujícího a sebevražedného chování u dětí a mladistvých

Akreditovaný kurz je zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými a rodinami při prevenci sebepoškozujícího a sebevražedného jednání. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami, které mají dopad na možnost sebepoškozujícícho či sebevražedného chování u dětí a mládeže. Tyto koncepty poté budou integrovány do systému účinných intervencí, které jsou použitelné v poradenské i socioterapeutické praxi sociálních pracovníků a dalších odborníků, a to jak při práci s rodinami v terénu, tak při práci sjednotlivcem či skupinou, popřípadě komunitou.

Odkaz na pozvánku a přihlášku naleznete níže.

Pozvánka    Prevence

Registrace  Prevence

23.10 – 24.10.2015 Možnosti využití mandaly jako terapeutického nástroje v psychoterapii

Jedním z nástrojů Transformační systemické terapie podle Satirové je mandala. Satirová vnímala lidské jako jádro,„Já jsem, existuji“ každého jednotlivce. Toto jádro je nejniternější strukturou každé existence a slouží jako centrum růstu a vývoje, ze kterého se odvíjejí všechny ostatní aspekty člověka. V Transformační systemické terapii podle Satirové se vnímá metaforicky jako jádro, které stojí v centru mandaly. Mandala složená z osmi částí zdůrazňuje systémový vztah všech částí lidské existence. Kurz prohloubí znalosti účastníků v používání tohoto terapeutického nástroje při práci s rodinami, páry i jednotlivci. Kurz otevírá účastníkům nový pohled na dynamiku já, skládající se z jednotlivých samostatných částí, mezi kterými je systémový vztah.

Odkaz na pozvánku a přihlášku naleznete níže.

Pozvánka    Mandala

Registrace   Mandala