Publikace zabývající se učením TSTS z pera Virginie Satirové a jejich následovníků

Baldwin, M. (Ed.). (2013). Osobnost jako terapeutický nástroj. Brno: Cesta.

Banmen, J. (2009). Transformační systemická terapie. Ostrava: Institut Virginie Satirové ČR.

Banmen, J. (Ed.). (2016). Virginia Satirová: psychologické eseje 1963–1983. Praha: Triton.

Satir, V. (1994).  Kniha o rodině. Praha: Institut Virginie Satirové.

Satir, V. (2006).  Kniha o rodině. Praha: Práh.

Satir, V., Banmen, J., Greber, J. Gomori, M. (2005). Model růstu: za hranice rodinné terapie. Brno: Cesta.

Satir, V. (2007).  Společná terapie rodiny. Praha: Portál.

Satir, V., Baldwin, M. (2012). Terapie rodiny: krok za krokem podle Virginie Satirové. Praha: Portál.

Schwab, J., Baldwin, M., Greber, J., Gomori, M. Satir, V. (2007). Komunikace v modelu růstu: výcvikový manuál. Praha: Institut Virginie Satirové ČR.

Výzkum a výsledky výzkumů v oblasti TSTS

Sekera, O. Outcome of psychotherapeutic training MOVISA (Model of Virginia Satir). Satir International Journal. 2017, roč. 2017, č. 5, s. 67-75. ISSN 2291-5869.

Sekera, O. Self-preservation positions in family communications: parent – child interaction. Wychowanie w Rodzinie. 2017, roč. 2017, 15(1), s. 145-154. ISSN 2082-9019.

Sekera, O. a Sekerová, K. Řeč orientovaná na dítě – rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi). Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. ISBN 978-80-7464-819-9.

Sekera, O. Faktory psychoterapeutického výcviku ovlivňující jeho frekventanty. Psychoterapie. 2016, roč. 10, s. 224-237. ISSN 1802-3983.

Sekera, O. a Cisovská, H. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. Ostrava: Ostravská univerzita, PdF, 2016. ISBN 978-80-7464-893-9.

Černý, M. (2008). Konstrukt kongruence v Modelu  růstu Virginie Satirové. (Diplomová práce). Dostupné z  http://is.muni.cz/th/52306/ff_m_b1/