Spolek INSPIRACEInstitut pro transformační systemickou terapii podle Virginie Satirové vznikl jako jedna ze dvou nástupnických organizací po ukončení činnosti Institutu Virginie Satirové ČR.

Spolek byl založen v roce 2014 a jeho zakládajícími členy byli:
MUDr. Alexandra Beránková, Mgr. Lubica Lichorobiecová, PhDr. Renata Koláčková, PhDr. Jarmila Petrovská PhD., PhDr. Petr Štěpaník a Mgr. Petr Hýl.

Inspirace blízce spolupracuje i s ostatními organizacemi, především s Inštitútem Virginie Satirovej v Slovenskej republike a také je přidruženou organizací Satir Global Network.

Inspirace se snaží rozvíjet učení Virginie Satirové a jejich pokračovatelů a za svůj cíl si zvolil především podporu lidí v rozvíjení jejich osobních i profesních zdrojů.  Za tímto účelem spolek:

– poskytuje poradenské služby
– poskytuje vzdělávací služby profesionálům pomáhajících profesí
– poskytuje vzdělávací služby laické veřejnosti
– poskytuje stipendia
– produkuje a prodává studijní materiál
– organizuje výcvikové pobyty
– překládá a publikuje práce Virginie Satirové a jejích pokračovatelů
– publikuje práce domácích autorů spřízněného myšlení
– udržuje kontakt a výměnu informací se zahraničními i domácími organizacemi, zabývajícími se podobnou činností.