6.10 – 8.10.2017 Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce v terapeutické praxi

Třídenní kurz nabídne účastníkům možnost (znovu) objevení síly procesu rodinné rekonstrukce, tentokrát ale způsobem, který je využitelný jak ve skupinové práci, tak v individuální terapii.

„Když přemýšlíme o rekonstrukci, často přemýšlíme o přestavbě, výměně věcí, které už nejsou v systému funkční, za nové, funkčnější.  Budeme se dívat na rekonstrukci jako na metodu, využitelnou v terapii a ve výuce, která pomáhá lidem narušit a změnit staré vzorce myšlení, vnímání a prožívání.  Jako lidé dokážeme cestovat sami v sobě, často navštěvujeme staré scény a snažíme se reagovat tak, abychom ochránili svá zranitelná místa. V procesu rekonstrukce se snažíme změnit obraz, přidáním něčeho nového, nového pohledu na staré vzorce.

Budeme pracovat mimo jiné pomocí sochání.  Budeme prozkoumávat sílu vytváření rodinných map jako terapeutického procesu a využití těchto map jako vodítek při objevování nenaplněných přání a hledání zdrojů potřebných ke změně.

Představíme využití sochání různých systémů v práci s terapeutickou skupinou a také v  individuální terapii.  Představíme různé nástroje použitelné k navození vhledu a transformace starých vzorců.“

Pozvánka  ke stažení 

Přihláška na kurz

 

10.10 – 11. 10. 2017 „Možnosti práce se závislým klientem“ 

Seminář je zaměřen na proces změny a závislostní chování, v kontextu poradenské praxe. V jeho průběhu budou představena jednotlivá stadia závislosti, včetně rezistence vůči změně. Frekventanti se seznámí se vzorci, které vedou ke vzniku závislostí.

Prozkoumáme jednotlivé role v rodině se závislým jedincem, pomocí komunikačních pozic podle Satirové, jak je adaptovala Sharon Wegscheider-Crusová. Pomocí sochání bude demonstrován závislý rodinný systém a zkoumáno, jak systém reaguje na změnu během stadií závislosti a léčby.

Na semináři bude věnována pozornost základním otázkám léčby závislostí v kontextu satirovského nástroje „mandala“ a zkoumány dopady na jednotlivé dimenze mandaly.  Zaměříme se na strategie, které mohou využít lidé, kteří se zotavují ze závislosti, aby do svých životů vnesli harmoničtější a zdravější životní styl.

Pozvánka ke stažení
Přihláška na seminář

 

12.10 – 13. 10. 2017 „Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci II.“ 

Pokračování úspěšného semináře z roku 2016. Tentokrát se zaměříme více na práci s konkrétními kazuistikami účastníků a na psychohygienu pomáhajících.

Kurz bude zaměřen na představení, a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami v rozvodové situaci. Pro tyto účely budou frekventanti seznámeni s fungováním rodiny jako systému, s jeho funkcemi a strukturami. Zvláštní pozornost bude věnována faktorům, které jsou příčinou konfliktního chování rodičů, jenž má za následek vyostření sporu o děti, s velmi negativním dopadem na dětskou psychiku.  Účastníci kurzu se seznámí s příčinami a důsledky těchto konfliktních situací, a získají dovednosti účinné podpory rodičovské komunikace. Představeny budou zejména možné intervence, které jsou použitelné při řešení obtížných situací v kontextu sociální práce s rodinou, která se rozpadá.

Pozvánka na seminář
Přihláška na seminář