Pozvánka na seminář

MOŽNOSTI PODPORY RODINY V POROZVODOVÉ SITUACI III

Pokračování úspěšných seminářů z roku 2016 a 2017. Tentokrát se zaměříme více na práci s konkrétními kazuistikami účastníků a na psychohygienu pomáhajících.

Kurz bude zaměřen na představení a aplikaci základních principů sociální práce, které lze využít při práci s dětmi, mladistvými, dospělými a rodinami v rozvodové situaci. Účastníci kurzu budou moci pomocí sochání nahlédnout na rodinný systém svých konkrétních klientů. Cílem bude nejen lepší porozumění dynamice rodinného systému, ale také porozumění postavení sociálního pracovníka v konkrétním případě, včetně jeho profesionálních a osobních hranic. Společně se budeme zabývat také tématem komunikace s dětmi po rozvodu a sledovat hranice mezi sociálním poradenstvím a terapií.

Dále se budeme věnovat prevenci a překonání sekundárního traumatického stresu, kterému jsou lidé v pomáhajících profesích vystaveni a o kterém se u nás zatím příliš nehovoří. Compassion fatigue – eufemisticky přeloženo jako „únava soucitu“, nebo odborněji jako sekundární traumatický stres či zprostředkovaná traumatizace, postihuje lidi pracující v pomáhajících profesích a vyznačuje se ztrátou zájmu a snížením schopnosti poskytovat péči traumatizovaným klientům či jejich rodinným příslušníkům. Postupně může vést k rozvoji deprese, úzkosti, nespavosti, závislosti, ztrátě výkonnosti, pocitům méněcennosti a neschopnosti vykonávat svou práci apod.

Na rozdíl od syndromu vyhoření, který může postihnout  pracovníky v jakýchkoliv profesích, sekundární traumatický stres se vztahuje k lidem, kteří dlouhodobě pečují o klienty vystavené traumatům, dlouhodobému stresu,  neřešitelným situacím, násilí, nevyléčitelným nemocem apod.

Více informací se dozvíte v pozvánce.

Pod to prosím dej odkaz na pozvánku a pak na přihlášku.

Odkaz na pozvánku: https://goo.gl/UqPEyU

Odkaz na přihlášku: https://goo.gl/forms/FXUYHX0zaqLhfx8z2 

 

 

Pozvánka na seminář

SEBEÚCTA ANEB JAK POSÍLIT ZDRAVÝ VZTAH K SOBĚ

Seminář vychází z konceptu Modelu růstu Virginie Satirové, americké psychoterapeutky a zakladatelky rodinné terapie. Je určen pro lidi z pomáhajících profesí i pro veřejnost, pro všechny, kteří se chtějí lépe starat o sebe i o ty kolem sebe (rodinné příslušníky, děti, klienty..).

Během semináře budeme objevovat sami sebe a hledat odpovědi na následující otázky:
• Mám zdravý vztah k sobě?
• Jaké vztahy si vytvářím s lidmi kolem sebe (partner, děti, rodiče, klienti)?
• Jak zacházím se svou sebeúctou?
• Jak mohu sebeúctu rozvíjet a posilovat u sebe i u druhých?
• Jaký je rozdíl mezi sebeúctou a sebevědomím a jak spolu souvisí?

Pracovat budeme převážně zážitkově, ale čeká nás i nácvik praktických dovedností a trochu teorie.

Termín: 2. června 2018 (9 – 17h), registrace od 8,30h
Místo konání: Ostrava, ul. Na Hradbách 495/4, 3. patro (zvonek č. 6)

Lektorují: Mgr. Jana Hořínková, PhDr. Olga Bukovjanová (bližší informace
o nás naleznete zde: http://www.satirova.cz/kdo-jsme/ )

Jak se přihlásit? Svou účast potvrďte vyplněním přihlášky (prosím, stáhněte si zde) 1url.cz/ftx8e a zasláním na e-mail: seminare.sebeucta@seznam.cz
Zájemci jsou do seznamu účastníků zařazeni po připsání platby na účet spolku Inspirace.

Cena a pokyny pro platbu:
cena: 1 100,- Kč (8 vyučovacích hodin)
termín pro poslání platby: do 24. 5. 2018
účet pro zaslání platby: 5155131702/4000, variabilní symbol: 12018
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Přerušení nebo zkrácení účasti na semináři není důvodem pro vrácení nebo snížení poplatku. Účast na semináři můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu: seminare.sebeucta@seznam.cz
Poplatek bude vrácen odhlášeným do 24. 5. 2018. Po tomto datu účastnický poplatek nevracíme.

Organizační pokyny:
Seminář se koná v prostorách psychologické ambulance PhDr. Petra Štěpaníka v ulici Na Hradbách 495/4, Ostrava (3. patro, zvonek č. 6) místnost bude označena.
Registrace účastníků je v den konání od 8.30 do 8.50h. Seminář začíná
v 9.00h a končí v 17.00 h. Časový harmonogram upřesníme na místě, s obědovou pauzou počítáme (v centru Ostravy je dostatek restaurací a možností občerstvení).

Účastníci semináře obdrží po jeho skončení certifikát.

Seminář není akreditován MPSV.

V případě dotazů jsme k dispozici na tel. č. 773 061 239.

Těšíme se na Vás!