Členství ve spolku

Členem spolku mohou být osoby fyzické, starší 18 let  a plně svéprávné, jakož i právnické osoby, které souhlasí se stanovami, posláním a cíli spolku.

O přijetí za člena spolku rozhoduje rada. Podmínkou přijetí za člena spolku je  podání písemné žádosti o členství ve spolku spolu s motivačním dopisem. Na základě této žádosti rada rozhodne o  přijetí žádosti za člena a stanovení žadateli 6 měsíční  čekací dobu, po kterou se zapojuje do činnosti spolku . Po uplynutí doby 6 měsíců rada rozhodne o přijetí, nebo nepřijetí za člena spolku.

Členství vzniká dnem přijetí za člena.